Anovi
strona

magazyn

ANOVI sp.z o.o. jako Agencja Zatrudnienia  świadczy usługi w zakresie rekrutacji personelu, oceny jego kompetencji i uprawnień zawodowych, koordynacji pracy zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.Zlecenie usługi pracy tymczasowej jest jednym z rozwiązań wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi.

O jej atrakcyjności, pomimo kilku bardzo istotnych ograniczeń wynikających z ustawy, decyduje elastyczność w zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

 Pozwala to na optymalizację zatrudnienia i obniżanie kosztów pracy w firmie zlecającej usługę :

 - podczas sezonowego wzrostu produkcji lub sprzedaży

- w okresach i sytuacjach, wymagających zastępstw pracowników etatowych

- przy realizacji nowych, dużych projektów

- w pracach o zdeterminowanej niestabilności poziomu zatrudnienia.

Wiemy kogo poszukuje się w różnych branżach na rynku pracy, jakie kompetencje są najbardziej pożądane oraz czego oczekują pracodawcy. Dbamy o interesy Kandydatów, poszukujących zatrudnienia i zainteresowanych ciągłym rozwojem zawodowym, dlatego oferujemy usługi z zakresu pośrednictwa pracy.

Osoby zainteresowane zdobyciem zatrudnienia i rozwojem zawodowym często korzystają z możliwości podjęcia pracy tymczasowej. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla młodych ludzi, którym zależy na zdobyciu doświadczenia zawodowego, osób, które z jakichś powodów miały przerwę w karierze i usiłują wrócić aktywnie na rynek pracy.

 
Agencja "ANOVI" zatrudnia również pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji. Zajmuje się legalizacją pobytu oraz zatrudnieniem cudzoziemców na terenie naszego kraju.

produkcja

Praca tymczasowa

 
Zlecenie usługi pracy tymczasowej jest jednym z rozwiązań wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi. O jej atrakcyjności, pomimo kilku bardzo istotnych ograniczeń wynikających z ustawy, decyduje elastyczność w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Pozwala to na optymalizację zatrudnienia i obniżenie kosztów pracy w firmie zlecającej usługę:

  • podczas sezonowego wzrostu produkcji lub sprzedaży
  • w okresach i sytuacjach wymagających zastępstw pracowników etatowych
  • przy realizacji nowych, dużych projektów
  • w pracach o zdeterminowanej niestabilności poziomu zatrudnienia.

Rekrutacja - Pracodawca użytkownik każdorazowo zgłasza agencji zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, przestrzegając procedur przewidzianych ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Kompetencje pracowników - określa pracodawca użytkownik. "ANOVI" sp.z o.o. posiada systematycznie aktualizowaną bazę danych pozwalającą na szybka identyfikację kandydatów pod kątem wymagań kwalifikacyjnych, posiadanych umiejętności i uprawnień zawodowych oraz pożądanych cech.


Organizacja pracy

 Pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez "ANOVI" sp.z o.o. są oddani pod kierownictwo pracodawcy użytkownika, który organizuje pracę. Pracodawca użytkownik odpowiada za produkcję, jej wydajność i jakość procesu realizowanego z udziałem pracowników tymczasowych. Odpowiada także za szkolenie pracowników tymczasowych w dziedzinie BHP, dopuszczenie pracownika tymczasowego do pracy, uzgodnienie urlopów, itp.

 
Bezpieczeństwo pracy

 Pracodawca użytkownik zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracodawca użytkownik

  • dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  • zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne,
  • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
  • przeprowadza ocene ryzyka zawodowego i informuje o tym ryzyku.

Etapy realizacji

1.

Określenie potrzeb pracodawcy użytkownika, warunków pracy tymczasowej, przygotowanie kalkulacji przez agencję zatrudnienia.

2. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją zatrudnienia w oparciu o ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
3. Złożenie zamówienia pracowników tymczasowych, w tym określenie liczby stanowisk pracy, charakteru pracy, okresu zatrudnienia oraz wymogów kwalifikacyjnych.
4. Przeprowadzenie przez agencję rekrutacji pracowników tymczasowych zgodnie z zamówieniem pracodawcy użytkownika i dokonanymi uzgodnieniami.
5. Zawieranie umów o pracę tymczasową.
6. Zarządzanie zasobami pracowników tymczasowych, umożliwiające obsługę zamówień pracodawcy użytkownika.
7. Ciągła walidacja procesu świadczenia pracy tymczasowej.

 
Zalety usługi

 
Elastyczność tej formy zatrudnienia jest znacznie większa niż w przypadku zatrudnienia na umowy o pracę przewidziane w Kodeksie pracy.

Duże znaczenie ma również fakt ulokowania na zewnątrz uciążliwych funkcji personalnych (rekrutacja i selekcja pracowników tymczasowych, wynagradzanie, sporządzanie list płac, rozliczenia podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych).

O kosztach usługi decyduje przede wszystkim poziom wynagrodzeń obowiązujących u pracodawcy użytkownika, które są podstawą kalkulacji sporządzanej przez agencję. Wszystkie koszty zatrudnienia zostają powiększone o marżę agencji zatrudnienia. Wysokość marży jest przedmiotem negocjacji stron.

„ANOVI” Spółka z o.o.

NIP : 8943113213

Regon : 368162230

Numer KRS : 0000693095 KRAZ: 17510
Adres:
ul.Kościuszki 34 lok.10
50-011 Wrocław
tel.: (71)347-99-74
e-mail:  i.jedrowiak@praca-anovi.pl
            anovi.praca@gmail.com